За т.н. "Еректилна дисфункция" и "Тайната на Мъжкото Удоволствие"


ПОРЪЧАЙ


Най-честият поводхората да търсят средства за подобряване на ерекцията са различни проблемниситуации, традиционно етикирани със стряскащото клише „Еректилна дисфункция“

Какво всъщност стои зад това, внасящо ужас понятие,което агресивно бе натрапено през последните две десетилетия не само сред медиците,но и сред широката публика?

В медицинскатапрактика под „дисфункция“  еднозначно серазбира „болестно нарушаване на дадена телесна функция“.  Словосъчетанието „еректилна дисфункция“  ясно внушава идеята, че с този диагностиченетикет се означават различни патологични, болестни процеси в организма , коитонарушават възможността на мъжа да „получава“ и „поддържа“ своята ерекция.  Казано по-просто,внушението е, че мъж, който „него вдига“ или „не го задържа вдигнат“ страда от „еректилна дисфункция''.

На пръв погледвсичко изглежда логично. Има някои малки детайли обаче, които ако не бъдат отчетени,може да стигнем до напълно погрешни  заключения:

1. „Вдигането и задържането“ на члена не едиректен волеви акт (като вдигането на ръката, например). Получаването иподдържането на ерекцията е сложен психо-физиологичен феномен, който предполаганаличие на еротично преживяване в специфичен междуличностен контекст наобщуване между сексуалните партньори.

2. Най-честата причина членът  „да не се вдига“ или „да пада“ не е наличиетона болестен процес в организма, а компрометираното еротично преживяване,предизвикано от присъствието на различни неблагоприятни обстоятелства (тревожносамонаблюдение, очакване на неуспех, несигурна ситуация).

3. Блокирането на ерекцията или нейната загуба при споменатите неблагоприятни обстоятелства, категорично не е „дисфункция“ (наличиена патологично увреждания в организма).  Товае естествена и нормална психо-физиологична функция (реакция) на организма.  Тя е присъща както на човека, така и наповечето висши животни и има задачата да пренасочи усилията на организма забързо справяне със застрашаваща ситуация, което напълно изключва сексуалнитереакции.

ПОРЪЧАЙ


Осъзнаването натези факти означава да променим заучените си автоматични реакции и мисли въввсеки случай на разочарование от неосъществените ни сексуални амбиции.  Първата стъпка е да си дадем ясна сметкакакво се случва  когато „едно го мислим,а друго става“.

И тук отново трябвада споменем душата (преживяванията ни), тъй като именно те са, които „вдигат и свалят“ члена. Добре би било преди да се паникьосваме, че ни е тръшнала „импотенцата“и да хукнем обезумели към прехвалени урологични клиники за „пълни клиничниизследвания“, най-напред да осъзнаем как се чувстваме в моментите, когато сеопитваме „да го вдигаме и задържаме“, а той коварно ни предава.  Ако евентуално емоционалният ни самоотчет нее надежден, достатъчно е да си зададем няколко ключови въпроса, чийто отговори бихани спестили много ненужни драми:

1. Случва ли се члена да е в ерекция понякогапри събуждане?

2. Случва ли се члена да е в ерекция при другиобстоятелства, когато сме спокойни (при самозадоволяване, при други еротичнистимулации)?

3. Случва ли се члена да е в добра ерекцияпреди конкретното намерение за проникване, след което срамежливо навежда глава?

Ако отговорът натези въпроси е положителен, то очевидно не става въпрос за „еректилнадисфункция“, а за банална „засечка“, която се случва на всеки здрав мъж приопит да осъществи сексуален контакт в неблагоприятни емоционални,междуличностни или други обстоятелства.

Ако в подобнаситуация се опитаме заедно със сексуалната партньорка да излезем от омагьосаниякръг на „тревожните опити“ за контакт, които все повече затягат примката на „провала“и съвместно възстановим автентичното еротично преживяване, ориентирано къмпостигането на емоционална близост и готовност да се споделя чувственоудоволствие по най-различни начини, проблемът е на половина решен.

Важна подкрепа заизлизане от капан,а са моментно използваните PDE5  инхибитори,съчетани с природни стимуланти от рода на "Тайната на Мъжкото Удоволствие" на Thailand Secrets. Следва да подчертаем,че това не е „лечение“, тъй като в случая нямаме болест. Става въпрос заизключително надеждна подкрепа, която позволява да се възстанови чувството засигурност и спокойствие и така сексуалният контакт отново да е пълноценен.

ПОРЪЧАЙ


Диагнозата „Еректилнадисфункция“ е коректно да бъде използвана единствено в редките случаи, когатоерекцията постепенно и необратимо се загубва при всякакви обстоятелства, всъчетание с данни за тежки сърдечно-съдови нарушения (напреднала хипертоничнаболест), данни за тежки усложнения на зле лекуван диабет, прием на високи дозиантидепресанти, антипсихотици, антиконвулсанти  и пр. В тези случаи консултацията съсспециалист в областта на сексуалната медицина (сексолог, уролог, ендокринолог, кардиолог)е задължителна, тъй като при ясно доказване на конкретни болестни увреждания ворганизма, съвременната сексуална медицина може  да предложи достатъчно добри решения.

Добрата новина е,че описаните болестни увреждания са значително по-редки (особено при по-младимъже). На всеки здрав мъж се случват „засечки“, които нямат нищо общо с „еректилната дисфункция“.  Спокойната и конструктивна реакция на дваматапартньори в подобни моменти, съчетана с подходяща медикаментозна подкрепа, бимогла бързо и трайно да възстанови пълноценния интимен живот.

ВИЖТЕ ПОДХОДЯЩИ СХЕМИ ЗА ПРИЕМ

Препоръчителна дневна доза: 1 капсула сутрин след храна, при необходимост 2-а вечер преди планирана активност. Препоръчва се редуването на 5-дневен прием с 2 дни почивка.


'Тайната на Мъжкото Удоволствие" в медиите!


Анимация "Тайната на Мъжкото Удоволствие"


ЗАБАВНИ МЪЖКИ ИСТОРИИДоц. д-р Румен Бостанджиев
сексолог - психотерапевт

Email: sexology.bostandjiev@gmail.com Mobile: 0888 92 43 69

//